Translate

10 Ocak 2011 Pazartesi

Alevilik 4. sınıfta

Alevilik 4. sınıfta Yeni din kültürü müfredatında Alevilik, 4. sınıftan 12. sınafa kadar yer alacak. Programda Alevilik "Tasavvufi yorum" olarak anlatılıyor. Kıvanç El Cumhuriyet / Ankara Büro- Milli Eğitim Bakanlığı yeni Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders programlarını hazırladı. Yeni programda Alevilik ilköğretim 4. sınıfta da yer alacak. İlköğretim 5. sınıfta alevilik konusu daha geniş işlenecek. Programda 4. sınıftan 12. sınıfa kadar her sınıfta Alevilik Bektaşilik ile ilgili bir konuya yer verildi. Kitaplarda Alevi dualarına da yer verilecek. Programda Alevilik; Nakşibendilik, Kadirilik, Yesevilik gibi “tasavvufi oluşum” olarak ele alındı. Kitaplarda Alevilik bektaşilik konularına eskiye göre daha fazla yer verilse de Sünni İslam ağırlıklı hazırlanan program dikkat çekti. Milli Eğitim Bakanlığı, Alevi örgütlerinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinde Alevilik ve Bektaşilik konularına yeteri kadar yer verilmediği yönündeki eleştirilerin ardından İlköğretim ve Ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinin yeni programlarını hazırladı. Cumhuriyet’in ulaştığı yeni programda Alevilik ilköğretim 4. sınıflarda da yer verildi. Sadece 8. ve 12. sınıf programında yer verilen Alevilik ve Bektaşlilik konularına daha geniş yer ayrıldı. Yeni programa göre hazırlanan kitapların yazımı Mayıs ayına kadar tamamlanacak. Yeni kitaplar 2011-2012 eğitim öğretim yılından itibaren okutulacak. İlköğretimde alevilik İlköğretim 4-8. sınıf programına,öğrencilere verilecek ana kavramlar arasına “Cem”, “Aşure”, “Gülbenk” “Tasavvuf”, “Semah”, “haram-helal” eklendi. Ders kazanımlarındaki “Hz Muhammed”, “Kuran” gibi konuların kazanımlardaki oranı azaltılırken, “ahlak”, “İnanç” konularının kazanım sayıları artırıldı. 4. sınıfta öğrenciler Hacı Bektaş Veli’nin “Makalat” eserinden temislik ile ilgili bir bölüm okuyacaklar. 5. sınıfta öğrenciler Alevi Bektaşilik’teki duaları da öğrenecekler. 6. sınıfta öğrenciler “İslam’ın sakınılmasını istediği bazı davranışlar” ünitesini işlerken öğrenciler Hz. Ali, Hz. Hüseyin, Cafer-i Sadık ve Hacı Bektaş Veli’nin sözlerinden örnekler de öğrenecekler. 7. sınıfta öğrenciler Muharrem Orucu hakkında bilgi edinecek ve ünitede “Kerbela Olayı ile aşurenin toplumdaki önemi” konusunu işleyecek. 7. sınıfa daha önceki yıllarda olmayan “İslam düşüncesindeki tasavvufi yorumlar” ünitesi de eklendi. Bu ünitede öğrenciler “Alevi-Bektaşi geleneğindeki temel kavramları” öğrenecek ve öğrenciler Alevilik konusunda araştırma yapacaklar. Yeni programda, “Kazanım işlenirken cem ve cemevi, razılık, kul hakkı, on iki hizmet, semah, musahiplik, gülbenkler ve Hızır orucu kavramlarıyla sınırlandırılacaktır. Cemevi cemin yapıldığıyer olarak nitelendirilecektir. ‘Cem’ konusu işlenirken düşkünlükten kaldırma cemi, dardan indirme cemi ve Abdal Musa cemi ile sınırlandırılacaktır” ifadelerine yer verildi. Programda Hz. Ali hakkında “Hz. Ali’nin Cesaret ve kahramanlığı” gibi çeşitli okuma parçalarına da yer verildi. Eski programda 1 yerde adı geçen Hz. Ali’nin ismi yeni programda yaklaşık 20 konuda geçiyor. Programda “Alevi-Bektaşiler, Kurban Bayramı başta olmak üzere, yılın belli mevsimlerinde çeşitli nedenlerle kurban keserler. Adak kurbanı, ziyaret yerlerine giderken kestikleri ziyaret kurbanı, muharrem ayında kesilen şükür kurbanı, Hakk’a yürüyen kişinin affı için kestikleri dar kurbanı, yol kardeşliği (müsahiplik) sözü verilirken kesilen müsahiplik kurbanı bunlardan bazılarıdır” ifadelerine yer verilerek Kurban Tığlama (Kesme) duasına da yer verildi. Ortaöğretim’de Alevilik Programda ortaöğretim 9. sınıfta Hacı Bektaş Veli “İslam anlayışının oluşmasında etkili olan kişiler” arasında okutulması istendi. Ahmet Yesevi, Mevlana, Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre’nin Kuran’la ilgili düşüncelerinin araştırılması da öğrencilerden istenecek. 10. sınıfta öğrenciler Muharrem orucuna ve Muharrem orucuyla ilgili Alevi Bektaşilikteki uygulamalarını da kitaplarda okuyabilecek. 11. sınıfta öğrenciler Hz Muhammed sevgisini işlerken Hoca Ahmet Yesevi, Yunus Emre, Mevlana, Hacı Bektaş Veli, Nesimi’den örneklerle bu sevgiyi anlatacaklar. Yine aynı sınıfta öğrenciler Ehl-i Beyt kavramının içeriğini öğrenecek bu kavramla ilgili araştırma yapacaklar. Öğrencilere Ehl-i Beyt sevgisini anlatan makale, şiir ve metinler de okutulacak. Öğrenciler 11. sınıfta Hanefilik, Malikilik, Şafiilik, Hanbelilik ve Caferiliğin ameli-fıkhi yorumlar olduğunu konusunda da bilgi verilecek. Caferilik ilk kez ders kitaplarında yer alacak. “Tasavvufi oluşum” olarak görüldü Daha önce sadece 12. sınıfta 2 sayfada bahsedilen Alevilik- Bektaşilik konusu da 12. sınıfta daha geniş ünite olarak yer alacak. Öğrenciler bu konuları “İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar” başlığı altında öğrenecekler. Daha önceki programdaki, “Öğrenci, Yesevilik, Mevlevilik ve Alevilik-Bektaşiliğin tasavvufi bir oluşum olduğunu fark eder” ifadesi, “Yesevilik, Mevlevilik, Nakşibendilik, Kadirilik ve Alevilik-Bektaşiliğin tasavvufi bir oluşum olduğunu fark eder” şeklinde değiştirildi. Alevi örgütlerinin bu yoruma karşı çıkması da bekleniyor. 12. sınıfa konulan bu ünitede öğrencilere Cem’in yapılışı, Cemevleri, muharrem ayı ve aşurenin önemi, semah, musahiplik ve gülbenk kavramları hakkında gibi de verilecek. Öğrenciler bu ünitede Nusayrilik konusunda da bilgilendirilecek. 10 Ocak 2011 http://www.cumhuriyet.com.tr/?hn=206890

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder