Translate

24 Şubat 2011 Perşembe

KOSGEB ile YÖK arasında işbirliği protokolü imzalandı

KOSGEB ile YÖK arasında işbirliği protokolü imzalandı Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, üniversitelerin artık ekonomilerin ve ülkelerin kalkınması için en önemli itici güç olduğunu belirtti. AA Ankara- YÖK ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) arasında işbirliği protokolü imzalandı. YÖK'te Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün'ün de katıldığı protokol imza töreni düzenlendi. Törende konuşan YÖK Başkanı Özcan, bu protokolün hem YÖK hem de KOSGEB için son derece önemli olduğunu söyledi. Tüm üniversiteleri içine alan bir proje hazırlandığını ifade eden Özcan, protokolün üniversitelerde birçok olumlu sonuçlar doğuracağını ve üniversitelere yol açacağını belirtti. Bugünkü dünyada üniversitelerin hem vizyonlarının hem de misyonlarının değiştiğini vurgulayan Özcan, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Çünkü son zamanlarda dünyadaki bütün üniversiteler gibi bizim üniversitelerimiz de belli etkilerin altında faaliyet göstermektedir. Bunların en önemlilerinden biri dünyada yükseköğretime olan talebin artmasıdır. Dünyanın bütün ülkelerinde üniversitelere korkunç bir talep söz konusudur ve üniversiteler bu talebi karşılamak için ellerinden geleni yapmaktadırlar. Bizim üniversitelerimiz de bugünlerde böyle bir gayret içindeler. Bizi etkileyen ikinci büyük eğilim ise küreselleşmeyle birlikte dünyada rekabetin korkunç derecede artmasıdır. Onun için Türk üniversiteleri dünyanın bütün üniversiteleri ile rekabet içindedir. Bu rekabet ortamında tutunmamız gerekmektedir. Biz bunun gayreti içindeyiz. Bir diğeri ise üniversiteler artık ekonomilerin ve ülkelerin kalkınması için en önemli itici güçtür. Üniversite olmadan, üniversitelerde yapılan çalışmalar olmadan ülkelerin kalkınması mümkün olmayacaktır. Bilgi temelli ekonomi dedikleri budur. Dünyanın iyi ekonomilerine baktığınızda çok iyi bilgi sistemleri, üniversiteleri olduğunu herkes görür. Onun için bugün burada imzalanacak olan protokolün bu açıdan çok büyük bir önemi vardır. Biz ekonomimizi biraz daha bilgi temelli yapabilmek, endüstrimizi üniversitelerimize yaklaştırmak, ikisinin arasındaki bağı biraz daha organik hale getirmek için gayret içindeyiz.'' Özcan, imzalanacak protokolle özellikle üniversitelerde girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılmasının gençlerin girişimciliğe özendirilmesinin, üniversiteler ve küçük ve orta ölçekli işletmelerde Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerinin geliştirilmesinin, üniversiteler ile iş dünyası arasında işbirliğinin sağlanmasının amaçlandığını anlattı. Özcan, bu işbirliğinin tüm taraflar için çok faydalı olacağına inandığını dile getirdi. Bakan Ergün, konuşma yaptı İmza töreni öncesinde bir konuşma yapan Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, imzalanacak protokolün üniversite-sanayi işbirliğini, bir üst aşamaya taşımada önemli katkısı olacağını söyledi. KOBİ'lerin KOSGEB desteğiyle üniversitelerin sürekli eğitim merkezlerinden ve laboratuvarlarından öncelikli hizmet almalarının sağlanacağını belirten Ergün, böylece KOBİ'lerin, işletme içi eğitimlerini üniversitelerde gerçekleştirebileceklerini, test, analiz, kontrol, muayene ve kalibrasyon hizmeti veren üniversite laboratuvarlarından yararlanabileceklerini bildirdi. ''Yani KOBİ'ler, LYS sınavına girmeden üniversiteye girmiş olacaklar'' diyen Ergün, işbirliği protokolünün en önemli ayağını belkide üniversitelerde girişimcilik dersinin tüm bölümleri kapsayacak şekilde zorunlu veya seçmeli ders olarak okutulmasının oluşturacağını kaydetti. Bu konuda gerekli çalışmaların yapılacağını belirten Ergün, ancak yine de kendisinin üniversitelerin en kısa sürede bunu başlatmalarını ve bu konuda somut bir adım beklediğini bildirdi. Girişimciliğin çok önemli olduğunu, Türkiye'nin gelişmesinde bu alanın şimdiye kadar boş bırakıldığını belirten Ergün, her 100 kişiden 4'ünün Türkiye'de girişimciliğe heves ettiğini, bu oranın ABD'de 11-12, Güney Kore'de ise 14 kişiye kadar çıktığını anlattı. KOSGEB aracılığıyla, üniversitelerde ''Girişimcilik'' dersinin müfredata alınması halinde gençlere yönelikler özendirici teşvikler sağlayacaklarını belirten Ergün şunları söyledi: ''Bu kapsamda 'İş Planı Ödülü Desteği'yle, üniversitelerimizle birlikte öğrencilerimiz arasında 'İş Planı Yarışması' düzenleyeceğiz. Gençlerimiz arasında girişimciliği teşvik etmek amacıyla düzenleyeceğimiz bu yarışma sonunda iş planında ilk üç dereceye giren öğrencilerimize yani müfredatına girişimcilik dersi koyan her üniversiteden ilk üçe giren öğrencilere destek vereceğiz. Bu öğrenciler mezun olduktan sonra 24 ay içerisinde işlerini kurmaları halinde, en başarılı iş planı sahibine 15 bin lira, ikinciye 10 bin lira, üçüncüye ise 5 bin lira ödül vereceğiz. Ayrıca üniversitelerdeki diğer girişimcilik eğitimlerinden 27 bin liralık hibe desteğinden yararlanacaklar. Normal girişimcilik teşviki olarak verdiğimiz 27 bin hibe desteklerimiz var. Bu ödüle ilaveten bundan da yararlanacaklar. Ayrıca geri ödemeli destek var. Faizsiz geri ödemeli 70 bin lira desteğimizden de yararlanacaklar. Bunun 2 yılı ödemesiz, faizsiz olarak 4 yılda ödenecektir. Girişimciliğe heves edenlere bu destekleri vereceğiz. Böylece KOSGEB aracılığıyla en başarılı iş planı ortaya koyan öğrencilerimizi ödüllendirmiş olacağız. Buradaki temel amacımız üniversitelerimizde girişimciliği özendirmektir. KOSGEB aracılığıyla bugüne kadar 12 bin kişiye girişimcilik eğitimi verdiğimizi de burada hatırlatmak istiyorum. Şimdi bu eğitimi üniversitelerimiz aracılığıyla kariyer planlaması yapan gençlerimize vermek istiyoruz. Yani gençlerimize diyoruz ki (Siz yeter ki girişimci olun, bu konuda her türlü desteği vermeye hazırız). Bakın, ülkemizde şöyle yanlış bir anlayış hakimdi. Üniversiteyi bitirip, kamuda bir iş bulmak, gençlerimizin en büyük hedefiydi. Ama bu anlayış artık geçerliliğini yitirmiş durumdadır.'' Geçen yıl bir üniversitede iktisat fakültesi öğrencilerinin bir sempozyum düzenlediğini, kendisinin de konuşmacı olarak sempozyuma katıldığını, ancak bir grup öğrencinin protestosuyla karşılaştığını anlatan Ergün, protestonun nedenini anlamaya çalışırken, öğrencilerin kapitalizme karşı oldukları için protesto gerçekleştirdiklerini, kendisini de kapitalizmin temsilcisi olarak gördükleri için (Üniversitede kapitalizmin temsilcisinin ne işi var?) diye protesto gerçekleştirdiklerini öğrendiğini kaydetti. Ergün, ancak daha sonra bazı kişilerin protestocu öğrencilere (Buradan mezun olunca ne yapacaksınız? İktisat mezunusunuz. Piyasada iş yapmayacak mısınız?) diye sorduğunda, protestocu öğrencilerin diğerlerini (Hayır biz Devlet Planlama Teşkilatı'na gireceğiz) şeklinde yanıtladıklarını aktardı. Türkiye'de böylesi bir anlayışın yanısıra yeni bir anlayışın da bulunduğunu, bu anlayışın ise ''Biz piyasada etkin olup, kendi işimizi kuracağız, dünya pazarlarında çok aktif şekilde yerimizi alacağız'' düşüncesini kapsadığını ifade eden Ergün sözlerini şöyle sürdürdü: ''Gençlerimiz sadece iş aramaya değil, iş kurmaya da odaklanmış durumdalar. Ülkemiz, her geçen gün büyüyen ekonomisi ve değişen vizyonuyla, yeni girişimler için çok önemli fırsatlar sunmaktadır. Gençlerimiz de bu fırsattan mutlaka yararlanmalıdır. İşte bugün imzalanacak protokol kapsamında, Üniversite–KOSGEB işbirliği ile 'Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri' yapılacak ve bu programlardan yararlanan öğrenciler, mezuniyet sonrasında kendi işlerini kurmaları halinde, 'Yeni Girişimcilik Desteği'nden de yararlanabileceklerdir. Ayrıca, KOSGEB desteklerinde ve projelerinde görev alacak öğretim üyelerine çeşitli kolaylıklar sağlanacaktır. Kısaca, üniversitelerimiz kapılarını KOBİ'lere açacaklar ve öğrencilerin kendi işlerini kurmaları için yeterli donanıma sahip olarak mezun olmalarını sağlayacaklardır. İşletmelerimiz de üniversitelerimizin mevcut birikimlerinden azami derecede istifade edeceklerdir. Böylece üniversitelerimizde üretilen bilgiler, işletmelerimizde teknolojik ürünlere dönüşerek, dünya pazarlarındaki raflarda yerlerini alacaktır. Bu protokolle, Yüksek Öğretim Kurulu, üniversitelerimiz arasında etkin bir koordinasyon görevini sağlayacak, KOSGEB ise üniversitelerimizle sanayicilerimiz arasında köprü görevini üstlenecektir. Bu protokol, farklı politika araçlarını birleştirerek, sanayicilerimizi, üniversitelerimizi, gençlerimizi ve girişimcilerimizi ortak bir platformda buluşturmaya çok güzel bir örnektir. Bu gibi örnekleri artırdığımız takdirde, Türkiye'yi her alanda lider bir ülke haline getireceğimize inanıyorum.'' KOSGEB Başkanı Kaplan KOSGEB Başkanı Mustafa Kaplan'da konuşmasında Üniversitelerde bilgi ve innovasyona ilişkin bir proje başlatmaları gerektiğini düşündüklerini bunun sonucunda YÖK Başkanı Ziya Özcan'ın kapısını tıklattıklarını kaydetti. KOSGEB olarak başlatıkları 6 yeni programda en önemli kaldıracın üniversiteler olduğuna işaret eden Kaplan, YÖK Başkanı Özcan'ın bu konuda kendilerine olumlu yanıt vererek heyecanlarını paylaştığını anlattı. KOSGEB'in şu ana kadar 33 üniversiteyle işbirliği yaptığını, ancak birkaç aylık kısa bir süre içerisinde 26 yeni üniversiteyle yeni işbirliği imkanı doğacak çalışma başlattıklarını ifade eden Kaplan, KOSGEB olarak son dönemde Girişimcilik Destek Programı kapsamında seferberlik diyebilecekleri bir hamle başlattıklarını söyledi. Bu kapsamda 12 bin girişimciyi eğittiklerini belirten Kaplan, bu eğitim seferberliğini üniversitelerde de yaygınlaştırmak istediklerini anlattı. Kaplan, yeni dönemde üniversitelerde girişimcilik konusunda gençlere yepyeni bir kariyer hedefi çizmeleri konusunda dersler ve programların verilmesini arzuladıkların ve buna ilişkin destekler vereceklerini söyledi. Konuşmaların tamamlanmasının ardından Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, KOSGEB Başkanı Mustafa Kaplan ile YÖK Başkanı Ziya Özcan işbirliği protokolüne imza koydu. Protokolün kapsamında neler var Söz konusu protokol ile üniversitelerde girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması, gençleri girişimciliğe özendirmek, gerek üniversitelerde gerekse küçük ve orta büyüklükteki işletmelerde Ar-Ge ve innovasyon faaliyetlerini geliştirmek, Üniversite-İş dünyası işbirliğini sağlamak amaçlanıyor. İşbirliği protokolünün kapsamında ise girişimcilik başlıklı bir dersin, üniversitelerde tüm bölümleri kapsayacak şekilde örgün eğitim programlarında zorunlu veya seçmeli ders olarak müfredata alınmasına ilişkin YÖK tarafından gerekli çalışmalar yapılacak. Bu kapsamda KOSGEB İş Planı Ödül Desteğiyle özendirici teşvikler sağlanacak. Girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak için KOSGEB ve Üniversite işbirliğiyle ''Uygulamalı Girişimcilik Eğitim'' programları düzenlenecek. Bilim ve Teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip KOBİ'lerin ve girişimcilerin geliştirilmesi, yeni ürün, yeni süreç, bilgi ve hizmet üretilmesi ve ticarileştirilmesi amacıyla ''KOSGEB Ar-Ge İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı'' kapsamında KOSGEB'le üniversiteler arasında ''Teknoloji Geliştirme Merkezi ''TEKMER'' ve ''Ar-Ge İnovasyon'' İşbirliği Protokolleri yapılacak. KOBİ'lerin üniversitelerin eğitim laboratuvar hizmetlerinden KOSGEB desteğiyle yararlanmaları durumunda, bu hizmetlerin alımında ilgili KOBİ'lere üniversiteler tarafından öncelik verilecek ve avantajlar sağlanacak. KOBİ'lerin üniversitelere bakış açısını değiştirmek, üniversite-sanayi işbirliğini geliştirmek için KOSGEB-Üniversite-KOBİ-Meslek Kuruluşlarının buluştuğu çalıştaylar düzenlenecek. 22 Şubat 2011 http://www.cumhuriyet.com.tr/?hn=219084

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder