Translate

14 Eylül 2011 Çarşamba

Coğrafya dersi Google'dan

Coğrafya dersi Google'dan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), coğrafya ders programında yapılan değişiklikle öğrencilere bazı konular "Google Earth" programından yararlanarak anlatılacak. Öğrenciler, Google Earth aracılığıyla yer şekilleri ve yakın çevreleri hakkında bilgi edinecek, harita okuma becerilerini geliştirecek. Mahmut Lıcalı Cumhuriyet Ankara Büro- Ortaöğretim Coğrafya Öğretim Programı’nda yapılan değişikliğe göre ortaöğretim 10. sınıf öğrencileri “Mekânsal Bir Sentez: Türkiye” adlı konuda dünyanın harita ve uydu görüntülerinden oluşan Google Earth programını kullanacak. Yenilenen programa göre öğrencilere konu kapsamında “Yaşadığım alandaki yer şekilleri” adlı etkinlik örneğiyle ders anlatılacak. Etkinlik örneğine göre, öğrenciler yaşadıkları alanla ilgili imkânlar ölçüsünde 1/250.000 ya da 1/100.000 ölçekli topografya haritaları temin edecekler. Etkinlik kapsamında, öğrenciler daha sonra bu haritalar üzerinde belli başlı yer şekillerini ayırt edecekler. Öğrenciler daha sonra Google Earth programını kullanarak belirledikleri yer şekilleri ile bu görüntüleri eşleştirecekler. Etkinlik kapsamında öğrencilere Türkiye’nin yer şekillerinin oluşum sürecini iç ve dış kuvvetlerle ilişkilendirmeleri hedeflenirken, öğrenciler Google Earth kullanarak harita okuma, sorgulama, tablo, diyagram, grafik oluşturma becerilerini arttıracak. 14 Eylül 2011 http://www.cumhuriyet.com.tr/?hn=276954

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder