Translate

27 Eylül 2011 Salı

Sınavsız giriş 'yasal' kabul edildi

Sınavsız giriş 'yasal' kabul edildi İstanbul Milli Eğitim Müdürü Muammer Yıldız, İstanbul Lisesi'ne yapılan nakil işlemlerinde yasal olmayan bir hususun bulunmadığını savundu. AA İstanbul - Yıldız, ABD'de uzun süre bulunduktan sonra Türkiye'ye kesin dönüş yapan bir ailenin ilköğretim mezunu olan kızının İstanbul Lisesi hazırlık sınıfına nakli münasebetiyle yazılı ve görsel basında bazı haberlerin yer aldığını anımsattı. Anadolu Lisesi türündeki okullara yurt içinden ve dışından nakillerin, Anadolu Liseleri Yönetmeliği'nin ilgili maddelerine göre yapıldığını vurgulayan Yıldız, buna göre yurt içindeki Anadolu Lisesi türündeki okullar arasındaki nakillerin, yönetmeliğin ''Nakiller'' başlıklı 11. maddesine göre, şube öğrenci sayısı 30'u aşmayacak şekilde, sınıf bazında oluşacak açık kontenjanlar ile sınıf seviyesindeki yerleştirmeye esas taban puandan az olmamak şartıyla puan üstünlüğü esasına göre yapıldığını anlattı. Yıldız, yurt dışından gelen öğrencilerin nakillerinin ise eğer öğrenci bu tür okullarda okumaya hak kazanarak yurt dışında bir süre eğitim gördükten sonra dönmüşse, yönetmeliğin 14. maddesine göre, önceki okullarına ve aynı kapsamdaki diğer okullara yapıldığını ifade etti. Muammer Yıldız, yönetmeliğin yayımı tarihinde, yani 2005'de yurt dışında öğrenim görmekte olanlardan Bakanlıkça denkliği tanınan bir okulda en az iki ders yılı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ise Anadolu Lisesi programı uygulayan bir okuldan en az bir ders yılı öğrenim gördüğünü belgelendiren öğrencilerin ise yönetmeliğin geçici 2. maddesine göre, bu yönetmeliğin 11. maddesi hükümlerine puan ve kontenjan şartına bakılmaksızın Anadolu liselerine kabul edildiklerini kaydetti. Geçici 2. maddede ''İl/ilçe milli eğitim müdürlüklerince, milli eğitim müdür yardımcısı/şube müdürü başkanlığında en az iki Anadolu lisesi müdüründen nakillerin değerlendirilmesi için nakil komisyonu oluşturulur. Birden fazla Anadolu lisesinin bulunmadığı yerleşim birimlerinde komisyon, okul müdürünün başkanlığında bir müdür yardımcısı ve bir öğretmenden oluşturulur'' denilerek bu nakillerin İl Milli Eğitim Müdürlüğünde oluşturulan bir komisyon tarafından yapılacağının hükme bağlandığını vurgulayan Yıldız, şöyle devam etti: ''Bugüne kadar yurt dışından gelen yüzlerce öğrenci, 2011–2012 eğitim öğretim yılında da 78 öğrenci bu maddeye göre Kabataş Erkek Lisesi, Kadıköy Anadolu Lisesi, Cağaloğlu Anadolu Lisesi, Vefa Lisesi, Pertevniyal Lisesi, Adnan Menderes Anadolu Lisesi, Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi ve diğer Anadolu liselerine, puan ve kontenjan şartı aranmaksızın kaydedilmiştir ve bu durum bu okullarda hiçbir sorun oluşturmamıştır. İstanbul Lisesine nakli yapılan öğrenci, ABD'de 2003–2004 öğretim yılından itibaren dokuz yıl öğrenim gördüğünü belirten belgeleri ve ilköğretim okulunu bitirenler düzeyinde öğrenim gördüğüne dair denklik belgesi ile Müdürlüğümüze başvurarak, İstanbul Lisesine naklini istemiştir. Öğrencinin, öğrenim ve başarı belgeleri incelenmiş ve o güne kadarki öğrenim hayatında oldukça başarılı olduğu tespit edilmiştir.'' İstanbul Milli Eğitim Müdürü Yıldız, Milli Eğitim Müdürlüğü Anadolu Liseleri Nakil Komisyonunun, bu öğrencinin, yönetmeliğin, ''Madde kapsamında nakil olabilmek için mutlaka değişikliğin yapıldığı 18.12.2004 tarihinden önce yurt dışında bulunması ve bu tarihten itibaren nakil talep tarihine kadar yurt dışında bulunması gerekmektedir. Yurt dışında geçirilen sürenin eğitim öğretim içinde olması gerekmekte olup, bunun lise veya ilköğretimde geçmiş olması fark etmemektedir'' ifadelerini içeren geçici 2. maddesine göre, naklinin İstanbul Lisesi hazırlık sınıfına yapılmasının uygun olduğuna karar verdiğine dikkati çekti. Bu kapsamda İstanbul Lisesinin hazırlık sınıfına bir öğrenci naklinin yapıldığını vurgulayan Yıldız, denkliği 9. sınıfa yapılan öğrencilerin, Anadolu Liseleri Yönetmeliği'nin 11. maddesinin 4. fıkrasında belirtilen ''Hazırlık sınıfından, hazırlık sınıfı bulunmayan okulların dokuzuncu sınıfına, hazırlık sınıfı bulunmayan okulların dokuzuncu sınıfından hazırlık sınıfına, iki dönem notu alınabilecek kadar süre bulunması ve nakil şartlarının taşınması halinde öğrenci nakli yapılır'' hükmü uyarınca istedikleri takdirde hazırlık sınıfına nakil yaptırabildiklerini kaydetti. Muammer Yıldız, İstanbul Lisesi Müdürlüğünün de ''Türk-Alman hükümetleri arasında 2009 yılında imzalanan İstanbul Lisesinde Görev Yapan Alman Öğretmenlerin Personel Statüsü'nde, Alman öğretmenlerin her sınıf düzeyinde 6 şube 180 öğrenciye Abitur ile Alman dil diploması eğitimi vermek üzere görevlendirildiklerini, hazırlık sınıfında 180 kontenjanın dolu olduğunu, 181'inci öğrencinin yeni bir sınıf açılmasına neden olacağını, 7. sınıfa Alman öğretmen verilemeyeceği için okulun eğitim bütünlüğünün bozulacağını gerekçe göstererek, iki defa naklin uygun olmadığını bildirdiklerini aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Bu protokole göre 7. sınıf oluşturulmamış. Uygulamalarda 30 kişilik sınıf olarak görülen bir sınıf 31 kişi olduğu takdirde, diğer okullarda olduğu gibi sınıf 31 kişi olarak oluşturulur. Kaldı ki mevzuatımıza göre 1 kişi için zaten yeni bir şube/sınıf açılmaz. Müdürlüğümüzce konu hakkında Bakanlığımızdan görüş istenmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, 16.09.2011 tarihinde verdiği cevapta, yurt dışında öğrenim gören öğrencilerin naklinin, yönetmeliğin geçici 2. maddesine göre yapılması gerektiğini, bu nakillerde puan ve kontenjan şartının bulunmadığını, yurt dışından gelen öğrenciler için ayrı bir sınıf açılmasına gerek bulunmayıp mevcut sınıflardan birine kaydedilmesi gerektiğini, bu konuda mevzuatımızda başka bir hüküm bulunmadığı bildirilmiştir. Bunun üzerine durum tekrar İstanbul Lisesi Müdürlüğüne bildirilmiş ve öğrencinin hazırlık sınıfına kaydı gerçekleştirilmiştir. Bu nakil işleminde yasal olmayan bir husus bulunmamaktadır. İstanbul Lisesi, veli ve mezunlarının okullarına sahip çıkmasını takdirle karşılıyorum. Fakat, Türkiye bir hukuk devletidir. Bu konuda bir haksızlık veya mevzuatta bir eksiklik varsa, bu, eylem yaparak değil, ancak hukuk yoluyla çözülmelidir. Özellikle, öğrencilerimizin, eğitim ve öğretimini olumsuz etkileyecek bu tür eylemlerden uzak tutulması gerekmektedir. Bakanlığımız mevzuatında, İstanbul Lisesinin eğitim-öğretimindeki farklı uygulamalarına göre yeni düzenlemeler yapılması gerekiyorsa, İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bu yöndeki çalışmalara destek olacağımızı ifade etmek isterim.'' 27 Eylül 2011 http://www.cumhuriyet.com.tr/?hn=280376&kw=S%FDnavs%FDz+giri%FE+'yasal'+kabul+edildi+

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder