Translate

1 Mart 2013 Cuma

Bakanlık'tan anne sütü açıklaması


Bakanlık'tan anne sütü açıklaması

Sağlık Bakanlığı'nca ''Anne Sütü Bankası sistemikonusunda tüm ilgili paydaşlarla çalışmaların devam ettiği'' bildirildi.Ankara - Bakanlığın yazılı açıklamasında, annesütünün erken doğmuş ve hasta yeni doğan bebekler için hayat kurtarıcı olduğu belirtildi.
Hastanelerde bu bebeklerin yalnızca annesütü ile beslenmesininyeni doğan ölümlerini azaltacağı ve sağlıklınesillerin yetişmesine katkı sağlayacağı ifade edilen açıklamada, bu bebekler için öncelikle kendi annelerinin sütünün kullanılması gerektiği, bunun mümkün olmaması halinde de bebeklerin anne sütünden yararlanabilmesi için ''Anne Sütü Bağışı'' sisteminin kurulmasının düşünüldüğü belirtildi.
Bu çerçevede ülkede Anne Sütü Bankaları kurulması ve yenidoğan yoğun bakım ünitelerine entegre edilmesi konusunda çalışmalar yapılmasının kararlaştırıldığı kaydedilen açıklamada, şunlara dikkat çekildi:
''Anne Sütü Bankası, gönüllü annelerin bağışladıkları anne sütünü uluslararası standartlarda toplayacak, saklayacak, testlerden geçirecek, işleyerek güvenliğini sağlayacak ve gereksinimi olan bebeklere, hekim kararıyla dağıtacak bir yapıdır.
Konuyla ilgili uluslararası uygulamalar da incelenmiştir. Yüz yıldan fazla geçmişi olan bu sistem gelişmiş ülkelerde bebek sağlığını iyileştirmeye yönelik ulusal stratejilere entegre edilmiştir. Ülkemizde ise Anne Sütü Bankacılığı ile asırlar öncesine dayanan 'Süt anneliği' geleneğimizin etkin ve güvenli şekilde sisteme kavuşturulması amaçlanmıştır.''
Sistem nasıl işleyecek?
Ülkede Avrupa ülkelerinden farklı olarak süt kardeşliği hukukunu güvence altına alacak bir sistem oluşturmasının gözönünde tutulduğu vurgulanan açıklamada, sistemin sağlıklı ve güvenli şekilde hayata geçirilebilmesi için şu esasların öne çıktığı bildirildi:
-Süt bağışlayan annelerin sütleri karıştırılmayacak, her bebek için tek donörden süt alınacak.
-Bağış yapan bir annenin bir süt bebeği olacak.
-Güvenli bir kayıt sistemi kullanılacak, süt bağışı yapanın ve alıcının kimlikleri kayıt altına alınacak, bu bilgiler her iki nüfus kütüğüne gönderilecek ve her iki tarafa da verilecek.
-Hem bağışçı hem de alıcıdan yazılı onam formu istenecek.
-Bağışçı annenin bebeği ile alıcı annenin bebeği aynı cinsiyetten olacak.
-Süt alan bebekler 5 yıldan sonra ve her 5 yıllık periyotta en az 5 defa bilgilendirilecek.
Açıklamada, ''Anne Sütü Bankası sistemi konusunda, yukarıdaki esaslar çerçevesinde, tüm ilgili paydaşlarla çalışmalar devam etmektedir. Kamuoyunda tereddüte neden olabilecek riskleri ortadan kaldıracak düzenlemelerin hayata geçirilmesinin ardından Anne Sütü Bağışı uygulamasına başlanacaktır'' ifadesine yer verildi.


 
1 Mart 2013

http://www.cumhuriyet.com.tr/?hn=401772&kn=19&ka=4&kb=19

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder