Translate

13 Şubat 2013 Çarşamba

İlk ve ortaöğretimde bazı derslerin öğretim programları güncellendi


13 Şubat 2013 - 14:12

İlk ve ortaöğretimde bazı derslerin öğretim programları güncellendi

”Güncellenen programlar, ilköğretim kurumları İngilizce 2-8’inci sınıflarla fen bilimleri 3-8’inci sınıflar, ortaokul matematik 5’ten 8’e kadar, ortaöğretim fizik 9, 10, 11 ve 12’inci sınıflar, ortaöğretim kimya 9, 10, 11 ve 12’incisınıflar, ortaöğretim biyoloji 9, 10, 11 ve 12’inci sınıflar, ortaöğretim matematik 9, 10, 11 ve 12’inci sınıflar”

İlk ve ortaöğretimde bazı derslerin öğretim programları güncellendi


Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, İngilizce, fen  bilimleri, fizik, kimya biyoloji ve matematik derslerinin bazı sınıflara ait  programlarının güncellendiğini bildirerek, ”Daha iyi öğretmek için daha az ve öz  ancak gerçekten hayatla ilişkili bilgi ve beceri, değer ve tutumlara odaklanmak  zorundayız” dedi.
 
Milli Eğitim Bakanlığı’nda (MEB) düzenlenen ”İlköğretim ve Ortaöğretimde  Bazı Derslerin Öğretim Programlarının Güncellenmesi” konulu basın toplantısına,  TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Yücel Altınbaşak, MEB Müşteşarı Emin Zararsız, Temel  Eğitim Genel Müdürü Funda Kocabıyık, Talim Terbiye Kurulu Başkanı Emin Karip,  Ortaöğretim Genel Müdürü Ercan Türk ile diğer ilgililer katıldı.
 
Konuşmasına, ”Protokol konuşmalarının hitap kısmında hep zorlanıyorum”  diyerek başlayan Bakan Avcı, yine yazılı bir metin okuyacağını, Emin Karip’in de  salonu kontrol ederek, uyuyanları sayacağını söyleyerek espri yaptı.
 
Bakan Avcı, bilim ve teknolojideki gelişmelerle bireylerin, toplumum ve  ekonominin ihtiyaçlarındaki değişmelerin öğretim programlarının gözden  geçirilmesini zorunlu kıldığını vurgulayarak, 2005’te yapılan köklü bir değişimle  yapılandırmacı bir anlayışa doğru zihinsel dönüşümün başladığını söyledi.
 
Zorunlu eğitimin liseleri de kapsayacak şekilde düzenlenmesinin, ilkokul,  ortaokul ve liselerin öğretim programlarının 12 yıllık zorunlu eğitim hedefleri  kapsamında gözden geçirilmesi ihtiyacını doğurduğunu belirten Avcı,  ”Öğretim  programlarının, farklı ilgi, ihtiyaç, yetenek ve potansiyellere sahip  öğrencilerin öğrenme ve gelişim ihtiyaçlarını karşılaşacak şekilde yeniden  düzenlenmesi gerekmektedir” diye konuştu.
 
2005’teki sadeleştirmeye rağmen öğretim programlarının bugün hala  gereğinden fazla yoğun olduğuna işaret eden Avcı, sözlerini şöyle sürdürdü:
 
”Her şeyi öğretmeye çalışırken bilgileri yoğunlaştırılmış biçimde  yükleme sebebiyle birçok öğrencinin öğrenmesinde güçlükler oluşmaktır. Daha iyi  öğretmek için daha az ve öz ancak gerçekten hayatla ilişkili bilgi ve beceri,  değer ve tutumlara odaklanmak zorundayız. Ancak öğretim programlarının içeriğinin  sadeleştirilmesi ve seyreltilmesinde titiz bir çalışmayla ölçülü ve kademeli  sadeleştirme ve seyreltme yapılmasına özen gösterilmiştir.”
 
Öğretim programlarının revize edilmesi çalışmaları kapsamında 35  üniversiteden 86 akademisyen ve 28 öğretmenin katılımıyla 230 toplantı, 24 panel  düzenlendiğini anlatan Avcı, çalışmalar neticesinde güncellenen öğretim  programlarına ilişkin şu bilgileri verdi:
 
”İlköğretim kurumları İngilizce 2-8. sınıflarla fen bilimleri 3-8’inci  sınıflar, ortaokul matematik 5’ten 8’e kadar, ortaöğretim fizik 9, 10, 11 ve  12’inci sınıflar, ortaöğretim kimya 9, 10, 11 ve 12’inci sınıflar, ortaöğretim  biyoloji 9, 10, 11 ve 12’inci sınıflar, ortaöğretim matematik 9, 10, 11 ve  12’inci sınıflar.
 
Güncellenen öğretim programları kademeli olarak uygulamaya konulacak.  Güncellenen öğretim programlarının ilk uygulamaları, 2013-2014 eğitim öğretim  yılında başlayacak. Yani önümüzdeki yıl.”
         
”Bilimsel, teknolojik ve toplumsal gelişmeler dikkate alındı”
Bakan Avcı, güncellenen tüm öğretim programlarında, kazanımlar ve  içeriklerin sadeleştirildiğini söyledi.
 
Öğretim programlarının giriş bölümündeki açıklamaların  sadeleştirildiğini, kazanımların daha kolay okunabilir ve algılanabilir şekilde  düzenlendiğini belirten Avcı, kazanımların 12 yıllık zorunlu eğitim süresi  dikkate alınarak, öğretim kademeleri ve sınıflar düzeyinde gözden geçirildiğini  kaydetti.
 
Bakan Avcı, ”Kazanımlar bilimsel, teknolojik ve toplumsal gelişmeler  dikkate alınarak güncellenmiştir. Kazanımlarla günlük hayat ilişkisi  güncellenmiştir. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin aktif olarak  kullanılabileceği konu ve kazanımlar vurgu yapılarak, z kitap, etkileşimli tahta  gibi uygulamalar için zemin oluşturulmuştur” dedi.
 
Matematik, fizik, kimya ve biyoloji derslerinde 9 ve 10. sınıfların temel  düzey olarak düzenlendiğini dile getiren Avcı, tüm öğrencilerin temel matematik  ve fen bilimleri becerilerini kazanmalarını sağlayacak esnek bir yapı  oluşturulduğunu söyledi.
 
Avcı, kazanımların, bilişim teknolojilerinin öğretim uygulamalarıyla  bütünleştirilmesini sağlayacak ve analitik düşünme becerileriyle 21. yüzyıl  becerilerini geliştirecek şekilde düzenlendiğini; içerik okuma, algılama ve  uygulamayı kolaylaştıracak, uygulayıcılara esneklik sağlayacak şekilde  sadeleştirildiğini bildirdi.
 
Öğretim programlarının hayata geçirilmesinde en büyük sorumluluğun  öğretmenlere düştüğüne dikkati çeken Avcı, Bakanlık olarak öğretmenlere daha çok  inisiyatif vererek, daha başarılı olacaklarına inandıklarını ve onlara  güvendiklerini kaydetti.
 
 http://egitim.milliyet.com.tr/ilk-ve-ortaogretimde-bazi-derslerin-ogretim-programlari-guncellendi/egitimdunyasi/haberdetay/13.02.2013/1668387/default.htm?ref=milliyet_anasayfa

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder