Translate

28 Mart 2013 Perşembe

Haliç Üniversitesi’nde ‘mütevelli’ değişimi


28 Mart 2013 - 02:30

Haliç Üniversitesi’nde ‘mütevelli’ değişimi

Vakfın yönetim kurulunun yaptığı açıklamada, “Topçuoğlu’nun vakfın amaç ve ilkeleriyle bağdaşmayan faaliyetlerde bulunduğu” ifadesi kullanıldı. Topçuoğlu’nun görevinden alındığı YÖK’e de bildirildi

Haliç Üniversitesi’nde ‘mütevelli’ değişimi

HABER MERKEZİ
Haliç Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Mansur Topçuoğlu görevinden alındı.
Haliç Üniversitesi’nin kurucusu olan Bizim Lösemili Çocuklar Vakfı Yönetim Kurulu, Topçuoğlu hakkında İstanbul 14. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 4 Şubat 2013 tarihli kararını değerlendirerek Topçuoğlu’nun Vakfın amaç ve ilkeleriyle bağdaşmayan faaliyetlerde bulunduğu gerekçesiyle görevine son verdiğini açıkladı. Hakkında 23 dava dosyası bulunan Topçuoğlu’nun görevden alınmasına ilişkin karar YÖK’e de gönderildi. Bizim Lösemililer Vakfı Yönetim Kurulu’nun açıklanan kararı şöyle:

“Haliç Üniversitesi kurucu vakfı olan Bizim Lösemili Çocuklar Vakfı’nın 20.3.2013 tarihinde yapılan mütevelli heyeti genel kurulunda yapılan seçim sonucunda, vakfın iş ve işlemlerini yürütmek ve yönetmek üzere seçilen Yönetim Kurulu olarak yaptığımız toplantıda hem görev ve işbölümü seçimi yapılmış hem de kurucusu olduğumuz Haliç Üniversitesi ile ilgili ivediklik arzeden konuların görüşülmesi ve değerlendirilmesi yapılmıştır. Bu bağlamda Ekim 2012 tarihi itibariyle Vakfın önceki Yönetim Kurulu tarafından Haliç Üniversitesi Mütevelli Heyeti teşkil ettirilerek Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na bildirildiği anlaşılmıştır.

Mahkeme kararı
Ancak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na bildirilen listede yer alan ve bilahare Mütevelli Heyetinin yaptığı ilk toplantıda  Mütevelli Heyet Başkanlığı’na seçilen Mehmet Mansur topçuoğlu ile ilgili olarak Vakfımıza intikal eden İstanbul 14. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 04.2.2013 tarihli kararının incelenip değerlendirilmesi neticesinde, kurucusu olduğumuz Haliç Üniversitesi’nin gerek Vakıf senedinde öngörülen amaç ve ilkeler gerekse 2547 sayılı Yükseköğretim Kurulu Kanunu ile diğer ilgili mevzuatta öngörülen ilke,amaç ve kurallar doğrultusunda sağlıklı ve bir yükseköğretim kurumunun itibar ve saygınlığını korumak görev ve yetkimiz uyarınca, Yönetim kurulumuzca:

‘Güven azaltıcı tutum’
Ekim 2012 tarihinde Mütevelli Heyet Üyesi olarak ismi Yükseköğretim Kurulu’na bildirilen Mehmet Mansur Topçuoğlu’nun yukarıda belirtilen Mahkeme kararında hüküm altına alınan, ‘...Bizzat dosyada mevcut belge ve delilerde açıkça belli olduğu üzere TMK 483’ncü maddesinde belirtilen borç ödemede acize düştüğü, hakkında çok sayıda icra takibatı olduğu, sosyal ve ekonomik sebeple birden çok işlerle meşgul olmasının kurum işlerinin yürütülmesinde yetersizlik yarattığı, güven azaltıcı tutum ve davranışlar sergilediği...’ gerekçesi dikkate alındığında, Haliç Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyeliği yapmasının, gerek vakfımızın ve gerekse üniversitemizin nitelik, amaç ve ilkelerine uygun olmadığı değerlendirilerek, Mütevelli Heyeti Üyeliği’nde alınmasına ve bu kararımızın Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na bildirilmesi, bu kararımıza bağlı ve ek olarak önceki dönemde üniversitemiz Mütevelli Heyeti Üyesi olarak isimleri Yükseköğretim Kurulu Başkan-lığı’na bildirilmiş olmakla birlikte, idari yazışmalar ve prosedürlerin işleyişi sırasında, bu bildirimle ilgili olarak olumlu veya olumsuz herhangi bir cevap alınmamış olan Hüseyin Aytemiz ile Cenap Duru’nun Haliç Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyesi olarak yeniden görevlendirilmesi, karar altına alınmıştır.”
 http://gundem.milliyet.com.tr/halic-universitesi-nde-mutevelli-degisimi/gundem/gundemdetay/28.03.2013/1686091/default.htm

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder