Translate

5 Nisan 2013 Cuma

TSK ortaöğretim okullarında ders seçimi yeniden düzenlendi

5 Nisan 2013

TSK ortaöğretim okullarında ders seçimi yeniden düTürk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Ortaöğretim Okulları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Buna göre, Türk Silahlı Kuvvetleri Ortaöğretim Okulları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliğinde ölçme ve değerlendirme ilkelerini düzenleyen 5’inci maddenin 1. fıkrası değiştirildi. Yönetmelikteki, "Öğrencilerce alınacak seçmeli dersler, eğitim-öğretim yılı başında öğrencilerin ilgi, istek ve yetenekleri ve okulun imkanları dikkate alınarak plan program şube müdürlüğünce belirlenir" hükmü şu şekilde düzenlendi:
"Milli Eğitim Bakanlığı’nca yayımlanan seçmeli derslerin tamamı, müteakip sınıflarda verilecek seçmeli dersleri belirtecek şekilde öğrencilerin seçimine sunulur. Öğrencilerin kendi ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda seçtiği derslere ilişkin dilekçeleri alınır. Talep edilen seçmeli dersler eğitim-öğretim yılı başında okulun imkanları dikkate alınarak okul komutanının onayı ile uygulamaya konulur."

http://www.hurriyet.com.tr/egitim/22975464.asp

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder